Przewoźnicy

Oferta współpracy

Nasi Przewoźnicy to ważni Partnerzy stanowiący integralną część łańcucha dostaw, dlatego zależy nam na trwałej i satysfakcjonującej dla obu stron współpracy.

Oferujemy współpracę w relacjach zarówno krajowych jak i międzynarodowych.

Co zyskujesz wybierając współpracę z nami?

Gwarancję stałego zatrudnienia
Pełne kółkowanie pojazdów
Dogodny termin płatności
Terminową realizację płatności

Przewoźnicy, którzy realizują przewozy dla MATRAK M. A. Łyczkowscy sp.j. są zobowiązani do zapoznania się i zaakceptowania wymagań w zakresie bezpieczeństwa i jakości wykonywanych usług.

Do obowiązków Przewoźnika należy w szczególności:

wykonywanie z należytą starannością wszystkich zleceń otrzymywanych od Spedytora,
przewoz i dostarczanie do wskazanego odbiorcy i pod wskazany adres towarów mu powierzonych, a szczegółowo określonych w dyspozycji wysyłkowej i w terminie określonym przez Spedytora,
posiadanie wasnych koncesji, zezwoleń, polis ubezpieczeniowych OC i OCP o wartości min 100 000 EURO i innych dokumentow wymaganych do realizacji otrzymanych zleceń przewozowych,
postawienie do dyspozycji Spedytora pojazdu sprawnego techniczne,
przestrzeganie ustalonych terminow i warunkow realizacji zleceń
terminowe rozliczanie się ze wszystkich otrzymanych dokumentow spedycyjno –przewozowych wg zlecenia transportowego MATRAK sp.j. ,
niezwłoczne informowanie Spedytora o wszelkich przeszkodach utrudniających prawidłową i terminową realizację zlecenia,
zapewnienia bieżącego kontaktu z kierowcą pojazdu, poprzez umożliwienie kierowcy korzystania ze sprawnego telefonu komórkowego.