Certyfikat GMP+

System zarządzania bezpieczeństwem żywności. Swoim zakresem obejmuje transport materiałów paszowych oraz środków spożywczych.

Zakres systemu uwzględnia wyroby lub kategorie wyrobów:

Materiały paszowe tj. śruty i otręby zbożowe, wysłodki buraczane, premiksy dla zwierząt, śruta sojowa. Zboża: jęczmień, pszenica, żyto, pszenżyto, owies, kukurydza, rzepak, gryka. Warzywa : ziemniaki, marchew, kapusta, kalafior, cebula, pietruszka, seler, ogórki, pasternak.
Owoce : jabłka, kawa. Inne towary, surowce, produkty transportowane np. pasze dla zwierząt, sól spożywcza, inne towary nie będące żywnością ani paszami określone w bazie IDTF (za wyjątkiem ładunków zakazanych).

Zakres obejmuje również prowadzoną spedycję ładunków dla firm trzecich.

Celem procedury jest zapewnienie terminowego transportu surowców i wyrobów gotowych w odpowiednich warunkach i zabezpieczenie przewożonych towarów przed czynnikami szkodliwymi oraz optymalizacja kosztów związanych z transportem.

PRZEWOŹNICY

Nasi Przewoźnicy to ważni Partnerzy stanowiący integralną część łańcucha dostaw, dlatego zależy nam na trwałej i satysfakcjonującej dla obu stron współpracy.

Oferujemy współpracę w relacjach zarówno krajowych jak i międzynarodowych.

Co zyskujesz wybierając współpracę z nami?
– gwarancję stałego zatrudnienia
– pełne kółkowanie pojazdów
– dogodny termin płatności
– terminową realizację płatności.

Przewoźnicy, którzy realizują przewozy dla MATRAK M. A. Łyczkowscy sp.j. są zobowiązani do zapoznania się i zaakceptowania wymagań w zakresie bezpieczeństwa i jakości wykonywanych usług.

Do obowiązków Przewoźnika należy w szczególności:

– wykonywanie z należytą starannością wszystkich zleceń otrzymywanych od spedytora,
– przewóz i dostarczanie do wskazanego odbiorcy i pod wskazany adres towarów mu powierzonych, a szczegółowo określonych w dyspozycji wysyłkowej i w terminie określonym przez spedytora,
– posiadanie własnych koncesji, zezwoleń, polis ubezpieczeniowych OC i OCP o wartości min. 100 000 EURO i innych dokumentów wymaganych do realizacji otrzymanych zleceń przewozowych,
– postawienie do dyspozycji spedytora pojazdu sprawnego techniczne,
– przestrzeganie ustalonych terminów i warunków realizacji zleceń
– terminowe rozliczanie się ze wszystkich otrzymanych dokumentów spedycyjno –przewozowych wg zlecenia transportowego MATRAK sp.j ,
– niezwłoczne informowanie Spedytora o wszelkich przeszkodach utrudniających prawidłową i terminową realizację zlecenia,
– zapewnienia bieżącego kontaktu z kierowcą pojazdu, poprzez umożliwienie kierowcy korzystania ze sprawnego telefonu komórkowego.